Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne:

ankieta_zgloszeniowa

oswiadczenie_status_na rynku

oświadczednie_mobilność

oświadczenie_wiek

oświadczenie_zamieszkanie

Dokumenty do pobrania:

Regulamin form wsparcia

Aneks IPD

konsultacja – pośrednik pracy

lista obecności – warsztaty

lista obecności – szkolenie kurs

umowa z UP

załącznik 1 IPD

załącznik 2 dane osobowe

załącznik 3 oświadczenie kwalifikowalność UP

załącznik 4 zgoda na wykorzystanie wizerunku