Personel projektu

Nad Uczestnikami/-czkami projektu czuwają nasze Mentorki:

AgnieszkaSAgnieszka Smorąg (Opole) – mentorka, psycholog (obecnie w trakcie przygotowań do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP), doradca zawodowy, doktorantka Uniwersytetu Opolskiego w dziedzinie pedagogiki  pracy. Posiada duże  doświadczenie zawodowe  w pracy z młodzieżą oraz dorosłymi osobami niepełnosprawnymi. Od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami rynku pracy w realizacji zadań związanych z aktywizacją społeczno-zawodową. Naczelną zasadą, którą się kieruje jest głęboki szacunek dla osób, z którymi pracuje. Wielka entuzjastka dobrych zmian. Wspiera  ludzi w odkrywaniu swojej drogi prowadzącej od marzeń do realizacji celów życiowych, gdy potrzebują odwagi, motywacji i siły do działania. Prywatnie ma kota na punkcie swojego kota.  Interesuje się religiami świata,  kuchnią wegańską, historią XX wojny Światowej i rodów europejskich.

IzabelaEIzabela Eichler (Białystok) – z wykształcenia pedagog, od lat w swojej profesji zajmuje się przygotowaniem i prowadzeniem poradnictwa zawodowego i psychospołecznego, prowadzeniem warsztatu umiejętności społecznych i grup wsparcia z osobami niepełnosprawnymi, prowadzeniem  zajęć:  dydaktyczno-wyrównawczych,   korekcyjnych, zespołowych, indywidualnych, integracyjnych, profilaktycznych. Jej zadaniem jest pomoc w przezwyciężaniu trudności i niepowodzeń, pomoc w mediowaniu i rozwiązywaniu konfliktów, udzielanie poradnictwa zawodowego, kierowanie procesem usamodzielnienia w tym osób niepełnosprawnych.

Justyna Józefowicz (Warszawa) – coach, trenerka, ekspertka ds. coachingu w edukacji. Pedagog, absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu TROP oraz PwC Business Coaching Diploma. Doradca strategiczny Fundacji Edukacja na Nowo. Wcześniej członkini Zarządu Fundacji SYNAPSIS, założycielka pierwszego Centrum Aktywnej Mamy, menedżerka Creative Communication Cluster oraz szefowa rozwoju EFC. Autorka strategii rozwoju i publikacji strategicznych. Współpracowała z: ENEA SA, Fundacja Orange, PMI, Millword Brown, SGH, UW, UJ. Doktorantka Wydziału Pedagogicznego UW, gdzie bada wykorzystanie narzędzi biznesu w edukacji.