Galeria 06 – Uczestnicy projektu podczas warsztatów

Grupa uczestników projektu zdobywa doświadczenia zawodowe na różnych stanowiskach w Grecji.