Galeria 06 – Uczestnicy projektu podczas warsztatów

Grupa uczestników zdobywa doświadczenie zawodowe na różnych stanowiskach w Grecji.